Zhilina Alexandra — 85


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Фортепиано
  • Преподаватель: Nikitina Nadezhda
  • Муз. учреждение: Childrens School of Arts Nizhnevartovsk
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Nizhnevartovsk, Russia
  • 1. R. Glier: V polyah 2. P. Tchaikovskiy: Nyanina skazka