Klysheyko Semen — 86.33


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Irina Yagelavichene
  • Муз. учреждение: State Educational Establishment Pervomayskaya Children Shool of the Arts
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: settlement Pervomajskij, Belarus
  • 1. E. Hanok: Vy shumite, berezy 2. V. Grushevskiy: Schitalka