Nikishchanka Varvara — 98.66


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Цимбалы
  • Преподаватель: Viachorka Nastassia
  • Муз. учреждение:
  • Концертмейстер: Svirydava Lidziya
  • Город и страна: Mogilev region, Belarus
  • 1. M. Marutaev "Baba-Yaga" 2. V. Gorodovskaya "Go out to the street"