Gavrilov Yaroslav


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Гитара
  • Преподаватель: Korotkova Natalya
  • Муз. учреждение: Childrens music school № 7
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • 1. I. Chebotareva: Mazurka 2. A. Vinitskiy: Little cowboy