PRESENTATION OF THE CATEGORY OF TRUMPET ENSEMBLE FOR 2020 YEAR «Tutte Trombe» Patryk Ciepliński, Paulina Kierznikowicz, Antoni Jażdżewski, Roman Walczykowski, Urszula Ulenberg


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Труба
  • Преподаватель: Kruczkowski Kamil
  • Муз. учреждение: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego, Gdańsk, Polska
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Gdańsk, Polska
  • 1. Erik Morales - Cityscapes (Rush Hour, Skyscrapers) 2. Erik Morales - Cityscapes (Rhythm of the City)