Słomian Grzegorz 91.66/100 points


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Ударные инструменты
  • Преподаватель: Słomian Beata
  • Муз. учреждение: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna IIst. im. Mieczysława Karłowicza
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Poznań, Poland
  • 1. Claudio Santangelo: Rotation for Eric 2. Charles DeLancey: The Love of L'Histoire