Sawuła Kinga


Now Performs
  • Disciplin: Trombone
  • Teacher: Hodor Łukasz
  • Institution, place and country: Zespół Państwowych Ogólnokształccych Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. G.Bacewicz, Warsaw, Poland
  • Concertmaster: -
  • State/City: Warsaw, Poland
  • T.H Bayly "Long, Long Ago"

    Traditional melody "Old MacDonald"