“Silesia Trio Ensemble” Paulina Pilarska (oboe), Maria Kalka (flute, Jakub Stachura (piano)


Now Performs
  • Disciplin: Chamber ensemble
  • Teacher: dr hab. Piotr Pyc, prof. AM
  • Institution, place and country: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach/Poland
  • Concertmaster: -
  • State/City: Katowice, Poland
  • Madeleine Dring – Trio for Flute, Oboe and Piano (part I, II, III)