img

Sertifikat za portfolio

 

Nastavnicima, muzičkim institucijama kojima je potreban dokument-potvrda (sertifikat) o učešću na INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia, administracija na zahtev šalje od 9. maja do 10. septembra.

1. Preuzmite download (obrazac sertifikata u Microsoft Word)

2. Popunite obrazac sertifikata (podatke iz rubrike „Rezultati“ na sajtu takmičenja)

3. Popunjeni obrazac pošaljite na e-mail office@mirproduction.com 

Administracija proverava podatke i šalje overenu skeniranu potvrdu na vaš E-mail od:

Sertifikat možete da koristite za vaš portfolio.

Diploma – Certificate 2019

Certificate for portfolio PIANO

Certificate for portfolio VIOLIN

Certificate for portfolio ACCORDION-BAYAN

Certificate for portfolio GUITAR

Certificate for portfolio FLUTE

Certificate – more details, other instruments