Dyikaya Alexandra, Malysh Anastasiya


Izvodi se
  • Disciplina: Klavirski duo
  • Profesor: Amelehina Viktoriya Anatol’evna
  • Institucija, grad i država: Childrens Music School No1
  • Korepetitor: /
  • Mesto i država: Poltava, Ukraine
  • 1. H.Malats: Ispanskaya serenada 2. P.Tchaikovsky: Detskiy alboma (Po stranitsam)