Karambol


Izvodi se
  • Disciplina: Kamerni ansambl
  • Profesor: Yandashevskaya Nadezda, Pugovkin Natalya
  • Institucija, grad i država: Children Music School No5 named by V.V.Znamenskiy
  • Korepetitor: Makarova Elena
  • Mesto i država: Ekaterinburg, Russia
  • 1. M.Hlynka: Kavaleryyskaya rijs 2. E.Bozza: Menuet pazhey