Petrushevska Irina


Izvodi se
  • Disciplina: Klavir
  • Profesor: Marijana Vlaisavljevic
  • Institucija, grad i država: DMBUC Ilija Nikolovski Luj
  • Korepetitor: /
  • Mesto i država: Skopje, Macedonia
  • 1. Joseph Haydn: Sonata G major, 1st.mov. 2. P.I.Tchaikovsky: October