Mitrovic Lazar


Izvodi se
  • Disciplina: Klavir
  • Profesor: Milos Milutinovic
  • Institucija, grad i država: Music School Mihailo Vukdragovic
  • Korepetitor: Sabac
  • Mesto i država: Serbia
  • J.Hajd: Sonata D-dur, I stav; A.Djubjuk: Varijacije na rusku temu a-moll