Rayskaya Natalya


Izvodi se
  • Disciplina: Cimbalo
  • Profesor: Trot Natalya Victorovna
  • Institucija, grad i država: SEI Golshany Childrens Art School
  • Korepetitor: Kostyuchenko Larisa Valeryanovna
  • Mesto i država: Golshany, Belarus
  • 1. Belorussian folk song: Kasiu Yas kanyushynu arrangement of Y.V.Bovbel 2. B.Buyevskiy: Melody