Magmet Nazariy – 87.33


Izvodi se
  • Disciplina: Harmonika
  • Profesor: Kholdenko Svjatoslava
  • Institucija, grad i država: Kalush College of Culture and Arts
  • Korepetitor: -
  • Mesto i država: Kalush, Ukraine