Lysenko Vladimir – 66


Izvodi se
  • Disciplina: Violina
  • Profesor: Akhmetkaliyeva Gulnur
  • Institucija, grad i država: Childrens Music School №1
  • Korepetitor: Gavrilova Olga
  • Mesto i država: Shakhtinsk, Kazakhstan
  • 1. A. Zhubanov: Kui on theme of kazakh kui "Zhez kiyik" 2. A. Yarnefelt: Lullaby