Акопян Алвард


Izvodi se
  • Disciplina: Pop-Džez pevanje
  • Profesor: Агабабян Рипсиме
  • Institucija, grad i država: Ереванская школа искусств
  • Korepetitor: Агламазян Асмик
  • Mesto i država: Ереван, Армения
  • 1. Бабаджанян "Верни мне музыку" 2. Пахмутова "Нежность"