Takmičar se prijavljuje direktno sa sajta:

  1. Popunjavanjem On-Lline prijave 
  2. Slanjem video-snimka u Mp4 ili WebM formatu – konvertacija videa na  OVOJ STRANI  
  3. Skeniranjem i slanjem izvoda iz matične knjige rođenih ili stranice pasoša za soliste, a overen spisak takmičara za grupno muziciranje sa osnovnim podacima
  4. Skeniranjem i slanjem dokaza o uplati kotizacije
  5. Max ukupna veličina svih fajlova do 100Mb (100,000,000 bytes)

Uputstvo za OnLine prijavu

Detaljno upustvo za OnLine prijavljivanje se nalazi na OVOJ STRANI 

Uputstvo za video snimanje na OVOJ STRANI

Ako u roku od 48 sati Vaš takmičarski video nije objavljen na sajtu, odmah kontaktirajte organizatora

Takmičarska disciplina:
Kategorija:
Prezime i ime / naziv ansambla*:
Dan, mesec i godina rođenja:
Mesto i država:
Program (kompozitor, naziv kompozicije, trajanje):
Adresa takmičara:
Korepetitor*:
Telefon i E-mail takmičara:
E-mail pošiljaoca prijave:
Prezime i ime profesora*:
Telefon, E-mail profesora:
Naziv institucije, grad i država*:
Naziv i adresa institucije:
Telefon i E-mail institucije:
Max ukupna veličina svih fajlova do 100Mb
Video snimak (only from https://convert-video-online.com/):
Skeniran izvod (*.jpg,*.jpeg,*.png,*.gif,*.bmp.*.pdf,*tif,*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx)
Dokaz o uplati (*.jpg,*.jpeg,*.png,*.gif,*.bmp.*.pdf,*tif,*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx)Ne zatvarajte stranicu sve dok se ne završi slanje prijave!


Prijava uspesno poslata

* Information from field marked with the star will be included in the diploma. Diplomas will be written according to the information you have given us in those fields!: