BOR KAUČIČ


Izvodi se
  • Disciplina: Truba
  • Profesor: BOJAN BEZJAK
  • Institucija, grad i država: ZGŠ v samostanu Ptuj, Ptuj, Slovenija
  • Korepetitor: ŽIVA HORVAT
  • Mesto i država: Ptuj, Slovenia
  • 1. H. A. Vandercook - Spica 2. J. Porret - Concertino Nr. 19