Brzózka Franciszek


Izvodi se
  • Disciplina: Truba
  • Profesor: Lotycz Franciszek
  • Institucija, grad i država: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, Polska
  • Korepetitor: Majchrowicz Wojciech
  • Mesto i država: Jarosław, Poland
  • 1. Henry Purcell - Trumpet Tune 2. Ernest Williams - Osseo