Children’s choir „Вясёлка“


Izvodi se
  • Disciplina: Hor
  • Profesor: Светлана Довжик
  • Institucija, grad i država: ГУО "Детская музыкальная школа искусств №2 им. Н.И. Аладова г.Минска", Минск, Беларусь
  • Korepetitor: Анна Иванова
  • Mesto i država: Минск, Беларусь
  • 1. N. Leontovich - Ukrainskaya rozhdestvenskaya kolyadka "Shchedrik", belorusskiy tekst Ye.Dovzhik 2. S.Pleshak, Ye.Blaginina "Uleteli zhuravli"