Čurin Tinkara


Izvodi se
  • Disciplina: Flauta
  • Profesor: Rojko Bojana
  • Institucija, grad i država: GŠ Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, Slovenija
  • Korepetitor: Pančič Tadeja
  • Mesto i država: Maribor, Slovenija
  • 1. J. A. Hasse - Tambourin 2. R. L. Cain - Prelude and dance