Gerasimov Denis


Izvodi se
  • Disciplina: Viola
  • Profesor: Tarasenko Ilya Vladimirovich
  • Institucija, grad i država: НСМШ, Новосибирск, Россия
  • Korepetitor: -
  • Mesto i država: Новосибирск, Россия
  • 1. Paul Hindemith - Sonata for Viola Solo, opus 25 №1, 3rd 2. Paul Hindemith - Sonata for Viola Solo, opus 25 №1, 4th movements