Hana Gubić


Izvodi se
  • Disciplina: Violončelo
  • Profesor: prof.Anthony Havelka
  • Institucija, grad i država: Umjetnička škola Poreč, Poreč, Hrvatska
  • Korepetitor: prof.Aleksandra Orbanić
  • Mesto i država: Poreč, Hrvatska
  • 1. A. Dvorak - Humoreska 2. R. Matz - Humoreska