Jusufović Ema


Izvodi se
  • Disciplina: Violina
  • Profesor: Rašković Jovan
  • Institucija, grad i država: Osnovna muzička škola Tuzla, Bosna i Hercegovina
  • Korepetitor: Samra Ibrahimović
  • Mesto i država: Tuzla, Bosna i Hercegovina
  • 1. W.A. Mozart - Allegreto 2. L.van Beethoven - Oda radosti