Kandyral Evgeniy


Izvodi se
  • Disciplina: Nacionalni instrumenti
  • Profesor: Ozhevan Vasyl
  • Institucija, grad i država: Khmelnytskyi Children's Music School №1 named after M.Mozghovyi
  • Korepetitor: Ivakhova Kateryna
  • Mesto i država: Khmelnytsky, Ukraine
  • 1. L. Khytriak: Variations on a theme of ukrainian folk song "Podolianka" 2. M. Korchinsky's processing: Ukrainian folk dance "Snowstorm"