Krinicinaitė Barbora


Izvodi se
  • Disciplina: Solo pevanje
  • Profesor: Novikaitė Rita
  • Institucija, grad i država: Kaunas Juozas Naujalis Music Gymnasium, Kaunas, Lithuania
  • Korepetitor: Dainius Kepežinskas
  • Mesto i država: Kaunas, Lithuania
  • 1. Giovanni Battista Pergolesi "Se tu m'ami" 2. Emerikas Gailevičius "Beauštanti aušrelė"