Миљана Самарџић


Izvodi se
  • Disciplina: Narodno pevanje
  • Profesor: Јелена Симић
  • Institucija, grad i država: Музичка школа "Коста Манојловић" Смедерево, Србија
  • Korepetitor: -
  • Mesto i država: Смедерево, Србија
  • 1. "Ја сам тебе говорила Миле" (западна Србија) 2. "Билбил пиле, не пој рано" (Косово и Метохија)