Милица Мишић


Izvodi se
  • Disciplina: Narodno pevanje
  • Profesor: Јелена Симић
  • Institucija, grad i država: Музичка школа "Коста Манојловић", Смедерево, Србија
  • Korepetitor: -
  • Mesto i država: Смедерево, Србија
  • 1. "Месец пређе преко ведро небо" (околина Београда) 2. "Тргнала Румена на вода студена" (Босилеградско Крајиште)