img

SOCIAL INCLUSION – Pravilnik 2019.

 

Član 1.

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator), organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija), u daljem tekstu: takmičenje. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

 

Član 2.

Učešće u takmičarskoj disciplini SOCIAL INCLUSION je bez plaćanja kotizacije.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju takmičari iz svih zemalja sveta. Učesnici se takmiče u kategorijama prema godinama starosti. 

 

Član 4.

Zastupljene su sledeće takmičarske discipline: Klavir Violina Violončelo Viola Kontrabas Solo pevanje, Džez pevanje Tradicionalno pevanje Harmonika Fagot Flauta Oboa Klarinet Saksofon Horna Truba Trombon Tuba Gitara Domra Mandolina Harfa Balalajka Nacionalni instruementi Udaraljke Duo klavirski duo Kamerni ansambal Orkestar Hor Social inclusion

 

Član 5.

Takmičarski program se sastoji od dve kompozicije po izboru učesnika i nije obavezno da se izvodi napamet. Trajanje video snimka je ograničeno:

SOLISTI

 

MALI ANSAMBLI (2 – 4 takmičara)

Takmičarska kategorija za ansamble se određuje po srednjem uzrastu svih takmičara, ne računajući uzrast korepetitora (ilustratora).

 

АНСАМБЛИ (5 – 12 takmičara)

Takmičarska kategorija za ansamble se određuje po srednjem uzrastu svih takmičara, ne računajući uzrast korepetitora (ilustratora).

 

ОРКЕСТРЫ

Orkestar može da nastupa sa neograničenim brojem korepetitora i (ili) ilustratora. Kategorija se određuje po srednjem uzrastu svih takmičara, računajući i uzrast svih korepetitora i (ili) ilustratora.

 

HOR

Hor može da nastupa sa neograničenim brojem korepetitora i (ili) ilustratora. Kategorija se određuje po srednjem uzrastu svih takmičara, računajući i uzrast svih korepetitora i (ili) ilustratora.

 

KOREPETITOR

—  Pianista

— Instrumentalista (harmonika, gitara …)

— Ansambl (do 9 učesnika)

 

Član 6.

Za premijerno izvođenje ili izvođenje nekatalogizovane kompozicije neophodno je u elektronskom obliku dostaviti notni materijal takvog dela.

 

Član 7.

Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

–  za soliste i za dua – svoje ime, prezime i godinu rođenja

–  za ansamble – naziv i u kojoj kategoriji učestvuju

 

 

Član 8.

Takmičar, prilikom ulaska na sajt (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

*   Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

Član 9.

Takmičenje se održava svake godine i prijavljivanje je od 15. februara, a najkasnije do 15. aprila. Do 20. aprila biće postavljeni video snimci takmičara, a  30. aprila biće objavljeni rezultati žirija.

 

Član 10.

Prijave učesnika pojedinačno pregleda i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom lice koje imenuje organizator.

 

Član 11.

Učešćem u takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

 

Član 12.

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, koji su neposredno vezani sa socijalnom integracijom takmičara sa posebnim potrebama. 

 

Član 13.

Sve odluke žirija su konačne i neopozive. Takmičenje se odvija po Pravilniku, koji predlaže stručna komisija, a usvaja Skupština Udruženja.

 

Član 14.

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 15.

U slučaju da više takmičara u istoj ili različitim kategorijama imaju isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru. 

U slučaju da više takmičara u različitim disciplinama imaju isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.

Najbolje plasirani takmičar u takmičarskoj disciplini koji je osvojio prvu nagradu, dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

 

Član 16.

Nagradni fond:

 

Član 17.

Po završetku takmičenja, diplome svim takmičarima se šalju 9 maja poštom, administraciji institucije.

 

Član 18.

U slučaju neslaganja između organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

 

Član 19.

Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.