PRESENTATION OF THE CATEGORY OF DUO (two different instruments) FOR 2020. Konrad Nowakowski (clarinet), Sara Wienczek (accordion)


Izvodi se
  • Disciplina: Harmonika
  • Profesor: Stanisław Miłek, Andrzej Dudziński
  • Institucija, grad i država: Academy of Music name of Feliks Nowowiejski in Bydgoszcz, Poland
  • Korepetitor: -
  • Mesto i država: Bydgoszcz, Poland
  • 1. Sławomir Kaczorowski - Scherzino 2. Bela Kovacs - Shalom Aleichem, Rov Feidman