Самойленко Елизабета 86,25/100 points


Izvodi se
  • Disciplina: Harmonika
  • Profesor: Станкевич Марина Михайловна
  • Institucija, grad i država: МБО ДУ ГДШИ им.Г.В.Свиридова
  • Korepetitor: -
  • Mesto i država: Губкинский, Россия
  • 1. English folk song "the Merry cuckoo" 2. A. Latyshev - Suite "In the world of fairy tales"