Zhiznevskaya Yelizaveta


Izvodi se
  • Disciplina: Balalajka
  • Profesor: Morozova Tatyana
  • Institucija, grad i država: Gymnasium №17
  • Korepetitor: Bandarkova Volha
  • Mesto i država: Minsk, Belarus
  • 1. G. Suschevskiy "Paseyu ya rutu" 2. V. Gleyhman "Chastushechnyie naigryishi"