Tea Osojnik


Now Performs
  • Disciplin: Violin
  • Teacher: prof.Igor Ulokin
  • Institution, place and country: Glasbena šola Fran Korun Koželjski, Velenje, Slovenija
  • Concertmaster: Nikolaj Žličar
  • State/City: Velenje, Slovenija
  • R.Kreutzer: Etida.št.4

    G.F.Handel: Sonata in E major 1,2 movment