Orchestra of Folk Instruments


正在表演
  • 竞争乐器: 管弦乐队
  • 教授: Kuziv Nikolay
  • 学院,城市与国家: Childrens Art School of Gubkinskiy
  • 伴奏家: /
  • 地点与国家: Russia/YANAO/Gubkinskiy
  • 1. V.Dashkevich: Melodiya 2. A.Novikov: Parafraz