Mazur Maryana


正在表演
  • 竞争乐器: 古典唱法
  • 教授: Shunevych Yevheniya
  • 学院,城市与国家: Musical and pedagogical Institute
  • 伴奏家: Koziy Tamara
  • 地点与国家: Lvovskaya oblast/ Ukraina
  • 1.G.Verdi : Aria di Leonora dall opera La Forza del Destino 2.S.Rakhmanyno : v sl. H.Halynoy̆ Zdes khorosho