Vocal ensemble Zvonochki


正在表演
  • 竞争乐器: 古典唱法
  • 教授: Polishchuk Lyubov
  • 学院,城市与国家: Childrens Music School No 7
  • 伴奏家: Pronina Larisa
  • 地点与国家: Irkutsk/Russia
  • 1. Byzov: Flower invasion 2. Podgayts Good morning