Dulcimer ensemble Hvilinki:Yanusha Nastassia, Pane Yana, Salikava Alina, Kadzinets Dziyana, Stankevich Anastasiya, Rudzkova Lizaveta, Samoylava Anastasiya


正在表演
  • 竞争乐器: 室内乐合奏
  • 教授: Stankevich Lyudmila
  • 学院,城市与国家: The Children Music Arts School No17
  • 伴奏家: Klimava Tatsiana
  • 地点与国家: Minsk, Belarus
  • 1. Ritchie Blackmor: Unquest grave 2. V.Konov: Valse on the themes of Maurice Jarre of Doctor Zhivago