Snihirova Hanna


正在表演
  • 竞争乐器: 巴拉莱卡琴
  • 教授: Davidovich Larysa
  • 学院,城市与国家: The Childrens Music Arts School No. 17 Minsk
  • 伴奏家: Zuyonak Kseniya
  • 地点与国家: Minsk, Belarus
  • 1. A. Iluhin-M. Krasev: Gopachok 2. Arr. V.Greyhmana Chastushecniye naigrishi