Łukasz Skalski


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Paweł Piński
  • Institution, place and country: Zespół Szkół Muzycznych, Gdańsk- Wrzeszcz, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Polska
  • W. Żeleński - Preludium organowe Es

    B. Dowlasz - Suita "Opus sectile"