Kondakov Konstantin


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Фортепиано
  • Преподаватель: Kholmanskikh Nataliya
  • Муз. учреждение: Music School No. 5
  • Концертмейстер: Kholmanskikh Nataliya
  • Город и страна: Russia/Petropavlovsk-Kamchatski
  • 1. Vitali Hodosh: Koncertino Maiskoe dlya fortepiano i strunnogo orkestra C dur 2. Aleksandr Grechaninov: Russkaya plyaska