Zhang Yi Yin


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Фортепиано
  • Преподаватель: Irina Voytukhova
  • Муз. учреждение: Hay Pay Piano School
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: China/Corle
  • 1. Debussy: Arabeska 2. Wang Dang Zhong: Shan Dandan Hua Kai