Alicja Dropek


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Małgorzata Lange - Banaś
  • Муз. учреждение: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Warszawie (Poland)
  • Концертмейстер: Agnieszka Płatkowska - Antas
  • Город и страна: Warsaw, Poland
  • Lumiko Tanaka - Le Funambule

    Bohuslav Finger - Sonata F major part I and II