Dropek Alicja


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Małgorzata Lange-Banaś
  • Муз. учреждение: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. Im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, Polska
  • Концертмейстер: Agnieszka Płatkowska-Antas
  • Город и страна: Poland
  • 1. Johann Georg Linicke - Koncert G dur (1)

    2. Rob Ares - Diptique