Jaracz Martyna


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Krzok Dariusz
  • Муз. учреждение: Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. I. Paderewskiego 7, 38-400 Krosno, Poland
  • Концертмейстер: Daniel Eibin
  • Город и страна: Krosno, Poland
  • Wilhelm Popp - “ Schwedisches Konzert” cz.II
    Antonio Viwaldi, Six Flute Sonatas II Pastor Fido, op. 13, Sonata VI, cz. III (largo), cz. IV (Allegro ma non presto)
    (duration 9,07 min)