Kania Amelia


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Скрипка
  • Преподаватель: Hudela Kinga
  • Муз. учреждение: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie, Poland
  • Концертмейстер: Edyta Szymańska
  • Город и страна: Kępno, Poland
  • C. Bohm - Perpetuo Mobile

    V. Monti - Czardasz