Machnowski Mateusz


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Ударные инструменты
  • Преподаватель: Krasiński Karol
  • Муз. учреждение: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, Polska
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Warszawa, Poland
  • Benjamin Wittiber - Smile

    J.S.Pratt - Drum Corps On Parade