img

Milan Arner (Prague, Czech)

Deyl’s conservatory for visually impaired students, Music School

 

MILAN ARNER (b. 1976) is a graduate of the Jan Deyl Conservatory in Prague (clarinet taught by Jiri Urban, piano by Iva Skaláková). In 1997 he was the Second Prize winner of the Best Czech Performer Award at the competition of the visually impaired musicians at Marianske lazne (Czech Republic). Between 2001-2002 he studied at the Special Institute of Arts in Moscow, clarinet with Sergey Sorokin, chamber music with Natalia Ivanova-Kramskaya.

In 2003 he finished his studies of musicology at the Charles University in Prague.

Since 2003 he teaches at the Deyl’s conservatory for visually impaired students. He is also a teacher at the music school in Prague.

Since 1995 he plays in chamber duo with his wife, guitar player Petra Arnerová. In 1999 they won the Third Prize at Ghitaralia, the prestigious chamber music festival in Przemysl (Poland), which concentrates on music with guitar. In 2007 they won the first prize at the chambre music competition Concorso Europeo di Chitara Classica in Gorizia (Italy). They gave concerts in thirteen countries of Europe.

As soloist Milan Arner played with several orchestras, for example with St. Petersburg philharmonic orchestra, Moscow chamber orchestra „Kremlin“, PKF Prague philharmonia, Prague National Theatre symphony orchestra etc.

 

MILAN ARNER (1976) studoval na Konzervatoři Jana Deyla v Praze. Hru na klarinet studoval u Jiřího Urbana, hru na klavír u Ivy Skalákové. V letech 2001-2002 absolvoval roční stáž na Státním specializovaném institutu umění v Moskvě, kde studoval hru na klarinet pod vedením Sergeje Sorokina a komorní hru u Natálie Ivanovové-Kramské. R.2003 ukončil magisterské studium oboru hudební věda na filozofické fakultě Univerzity Karlovy  v Praze.          

R.1997 získal druhou cenu a cenu pro nejlepšího českého interpreta na Mezinárodní soutěži zrakově postižených hudebníků v Mariánských Lázních.

Od r.1995 vystupuje v duu se svou manželkou, kytaristkou Petrou Arnerovou. Nejvýraznějším úspěchem tohoto dua bylo vítězství v kategorii komorních souborů na mezinárodní soutěži „Concorso Europeo di Chitarra Classica“ v italském městě Gorizia r.2007. Vystupovali ve třinácti zemích Evropy a natočili společné CD.

Jako sólista spolupracoval Milan Arner s několika českými orchestry (Pražská komorní filharmonie, Plzeňská filharmonie, Symfonický orchestr opery Národního divadla v Praze, Komorní orchestr pražských symfoniků aj.). Na koncertech v Rusku vystupoval  s moskevským Komorním orchestrem Kremlin, ruským Prezidentským orchestrem a s Petrohradskou filharmonií.   

Milan Arner působí jako učitel hudebně teoretických předmětů na Konzervatoři Jana Deyla a učitel hry na dechové nástroje v základní umělecké škole v Praze.

 

МИЛАН АРНЕР (1976) закончил Консерваторию имени Яна Дэйла для незрячих и слабовидящих в Праге в классе Й. Урбана (кларнет) и И. Скалаковой (фортепиано). В 2001-2002 году был стажёром в Государственном специализированном институте искусств в Москве у С. Сорокина (кларнет) и Н. Ивановой-Крамской (камерный ансамбль). В 2003 году закончил институт музыковедения Пражского Карлого университета. Сейчас преподаёт в Консерватории имени Яна Дэйла и в музыкальной школе в Праге.

В 1997 году занял второе место и получил премию для лучшего чешского исполнителя в Международном конкурсе незрячих и слабовидящих музыкантов в городе Марианске Лазне (Чехия).

Как солист выступал Милан Арнэр с разными чешскими и зарубежными оркестрами (Пражская камерная филармония, Филармония города Плзень,Симфонический оркестр оперы Национального театра в Праге, Камерный оркестр пражского симфонического оркестра, московский Камерный оркестр Кремлин, Симфонический оркестр Санкт-Петербурской филармонии и другими.

С 1995-ого года играет в дуэте со своей женой, гитаристкой Петрой Арнеровой. Вместе записали диск и выступали в тринадцати странах Европы. В 1999-ом году стали лауреатами международного конкурса в Польше, в 2007-ом году получили первую премию в конкурсе камерной музыки с гитарой „Concorso Europeo di Chitarra Classica“ в городе Горициа в Италии.