Misiewicz Amelia


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Krzok Dariusz
  • Муз. учреждение: Szkoła Muzyczna I st. przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie Poland
  • Концертмейстер: Anna Materniak
  • Город и страна: Rymanów, Poland
  • Rob Ares, Dyptique
    Wilhelm Popp, Hungarian Dance nr 2
    (duration 7,10 min)