Szczygieł Franciszek


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Контрабас
  • Преподаватель: Jaskot Mirosław
  • Муз. учреждение: Zespół Szkół Muzycznych nr 1, Rzeszów, Poland
  • Концертмейстер: Jaskot Mirosław
  • Город и страна: Rzeszów, Poland
  • Hermann Laszlo - Ket Magyar Nepdal

    Meacham White Frank - American Patrol